Loading...

Moreleta Park Assosiasie

Die KERK is steeds God se PLAN om ons gebroke wêreld te verlos en te herstel.
Dit gebeur deur TRANSFORMASIE van leiers.

mpa in Praktyk

Wat doen mpa?

Die mpa fokus daarop om leraars toe te rus om hul visie te verbreed. Om leraars en gemeenteleiers te bedien, te begelei en op te bou vir die eise en uitdagings van die bediening.

Die mpa streef daarna om geestelike leiers op te rig en toe te rus om geestelike transformasie teweeg te bring in hulle kerke, gemeenskappe, land en wêreld.

Hoe help ons?

 • Om leiers van alle denominasies vir ʼn tyd van rus en toerusting bymekaar te bring.
 • Om spesiaal vir sulke leiers in te tree en te bid.
 • Om praktiese ervaring te bied deur bywoning van Kleingroepe, Voorbidding en Stilword geleenthede.
 • Om hulpbronne en toerusting te verskaf aan kerke en hulle leiers deur bedieningsleiers en leraars van Moreletapark Gemeente.

Deur middel van konferensies, uitreike en ‘n netwerk van ondersteuning en gebed, fokus die mpa primêr daarop om leraars geestelik te bedien en hul verhouding met die Here en sy Gees te herstel en te vernuwe, en sekondêr om kundigheid op te skerp.

mpa in jou gemeente...

Tans word interne Leierseminare, Toerusting en Strategiese Beplanningsessies in die gemeentes aangebied vir Leraars en kerkrade wat daarvoor vra en reeds ‘n mpa byeenkoms bygewoon het.

Hulpbronne, toerusting en opleiding in hoofsaaklik die volgende gebiede:

Kleingroepe, Bedieningsbestuur, Gebed en die skep van ‘n gebedskultuur, Prediking tydens ‘n Erediens, Strategiese Beplanning , Lofprysing en Aanbidding, en so meer...

Byeenkomste

Die mpa bied die volgende byeenkomste
en wil jou aanmoedig om by een van hierdie geleenthede in te skakel

Onbeskaamd gesentreerd rondom Christus en Sy Woord. Onvoorwaardelik onder leiding van die Heilige Gees.

Ons nooi jou na 3 dae van opbou, bemoediging, en toerusting!

Soos ander getuig vertrou ons jy sal huiswaarts keer geïnspireerd en vernuwe
- toegerus om verder te groei as leier.

Skryf in
LERAARSTOERUSTING - MPA I
Meer inligting
LERAARSTOERUSTING - MPA II
Meer inligting

DATUMS
10 - 12 Februarie Upington
28 - 30 Maart MPA I (1)
6 Mei Gemeenteleiers Opvolg
13 - 14 Junie MPA II
29 - 30 Augustus Sinodale MPA
10 - 12 Oktober MPA I (2)
28 October Gemeenteleiers Opvolg
LERAARSTOERUSTING – MPA II
(13 VBO) | 27 – 28 Julie

Hier is die wonderlike geleentheid waarvoor julle gevra het. Van 27-28 Julie 2015 bied die mpa 'n opvolgkursus aan slegs vir leiers wat reeds 'n mpa bygewoon het. Ongeveer 10 persone gaan deelneem aan die program waaronder Braam Hanekom oor Prediking, Theuns Eloff oor Konflikhantering, Natie Stander oor die Uniekheid van Kleingemeentes en Bennie Mostert oor gebed. Ander onderwerpe wat hanteer gaan word handel oor: Gebrokenheid, Die krag van die Evangelie.

Dit strek oor 2 dae, 13 VBO punte, die eerste inskrywings sal voorkeur geniet.

Gemeenteleiers Opvolg:
15 Augustus

NUUT! MPA II – DIE OPVOLG! Nuwe SPREKERS, ander ONDERWERPE, VBO en vele meer...

Meer inligting
Skryf in
Sinodale mpa / Predikante versorging Oostelike Sinode
(15 VBO)
SINODALE MPA vir LERAARS van die OOSTELIKE SINODE woon eksklusief een van die volgende geleenthede by:
20 - 21 APRIL of 26 - 27 AUGUSTUS 2015
Vir meer inligting rakende die Sinodale mpa, kan u gerus vir Ds. Henry van der Schyff of die mpa kantoor kontak.
epos: uitamp@sinoos of mpa@moreleta.co.za
Meer inligting
Skryf in
mpa Leraarseggenote konferensie
Pastorie pret en probleme!
Kom lag saam en gesels lekker oor Blapse en blydskap van die Bediening, jou roeping en jou verantwoordelikheid om jouself te wees.
26 – 27 Junie @ Brooklyn Guesthouse, Pretoria
Skryf in

Media

INSTAGRAM

FACEBOOK


  Kontak

  Telefoon
  012 997 8000/8066/8002
  Adres
  Posbus 39541, Moreletapark, 0044
  De Villabois Mareuilrylaan 1353
  Regnr. 2012/001784/08
  Vul asb alles in
  Kaart oop
  Kaart toe