Loading...

Byeenkomste

Gemeenteleiersopvolg
Gemeenteleiersopvolg

’n Byeenkoms vir jou gemeenteleiers om hulle ook te begelei tot groter samewerking, toewyding en leraarondersteuning. Nooi asseblief jou kerkraadslede en ander belangrike rolspelers spesiaal uit en gee hulle inligting vir ons deur. Getalle vir hierdie byeenkoms is onbeperk.

Bywoning vir hulle sal ook gratis wees. Leraars wat hierdie geleentheid bywoon verdien 3 VBO punte.

Voorlopig is die Saterdagprogram van 8h00 – 16h00 maar mag moontlik verleng word namate die program hersien word.

TER INLIGTING:
Indien jy meer inligting benodig skakel gerus die mpa kantoor by 012 997 8002 of stuur ‘n epos na mpa@moreleta.co.za.
Jy kan ook die aanlynvorm HIER invul wat outomaties na mpa gestuur word.