Loading...

Meer oor die mpa

Jes.40:11 – Hy sal sy kudde laat wei soos ‘n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei.

God gee om vir sy kerk en sy dienaars en die mpa is maar net die liggaam waardeur Hy dit doen.

Die belangrikste drie komponente van die mpa bediening is die vrye werking van die Gees, gebed en uitnemendheid.

Ons beleef hoe God self die mpa se bedieningsveld uitbrei oor kerk-, kultuur- en taalgrense heen. Die mpa-span en die vrywilligers wat ons so getrou bystaan, maak dit vir die mpa moontlik om gemeentes dwarsoor Suid-Afrika te bereik, vanaf Port Elizabeth en Durban, tot in internasionale gemeentes soos Australië en Dubai.

Daar het so rustig, sonder dat dit spesifiek beplan was, ‘n seën van versoening in die bediening begin gestalte aanneem. Nie net versoening tussen leraars en God nie, maar ook versoening tussen rasse en kerk denominasies.

Ons is getuies van Wonderwerke! Dis 'n pad van die Here in Sy Almag en dit wat Hy doen deur die toegewyde mense en gehoorsame volgelinge!

Ons het gesien dat as leraars ‘n nuwe ontmoeting met die Here het en die Heilige Gees hulle harte vul met ‘n nuwe passie en planne, dan verander gemeentes en dorpe. Ons het in die afgelope jaar gesien hoe daar nuwe groei en momentum na mpa byeenkomste gekom het en ons is so opgewonde oor herlewing wat in gemeentes begin het.

Die grondslag van die mpa

Die mpa was van die staanspoor gegrondves op 5 belangrike pilare:

  • Die mpa moes steun op nederige en gehoorsame leierskap: ʼn Bediening wat fokus op predikante en die kerk in die breë moes ʼn leier kry wat die Here oor jare spesiaal voorberei het vir so ʼn taak. Ds. Dirkie was uitgeknip vir hierdie taak.
  • Geen tree is gegee sonder dat daar baie oor ʼn saak gebid is en die Here se wil en leiding gesoek is nie. Dit is tydens gebed dat die Here die visie van Esegiël 34:16 vir die bediening gegee het waarin God sê: “Ek sal die soek wat weggeraak het, die terugbring wat weggedwaal het, die wonde versorg van die wat seergekry het, die swakkes help.”
  • Die Woord (waarheid) is ondersoek in ʼn poging om Christelik oor elke saak te dink en Bybelse besluite (in teenstelling met besigheidsbesluite of ekonomiese besluite) te neem. Besluite word in geloofsvertroue op ons Vader geneem en Hy seën dit.
  • Geen byeenkoms word in eie krag aangepak nie. Die Heilige Gees is die eregas by elke byeenkoms en berei harte voor en laat saad wat geplant word, ontkiem en groei.
  • Vanuit die staanspoor is ʼn groot klomp vrywilligers by die bediening betrek wat deur hul toewyding, liefde, gasvryheid, voorbeeld, hul harte vir predikante wat swaarkry en hul begeerte om te dien, die bediening vlerke gee en waarde toevoeg wat geen enkele mens ooit kan regkry nie. Hierdie mense verleen integriteit en momentum aan die bediening se boodskap.

Die mpa het gegroei t.o.v. ons kapasiteit, buigsaamheid om by die behoeftes van mense aan te pas, invloed in die wêreld, nuwe vennootskappe en fondse. Die sluit van vennootskappe het beslis die vermoë om die mpa na ‘n volgende fase van groei te neem.

Ons grootste uitdaging is om in pas te bly met God se ritme en Sy plan in en deur mpa.

Al die eer aan God alleen!